Popis prací prováděných v období od 31.05. 2021 do 13.05. 2021

V týdnech od 31.05.2021 do 13.05.2021 bude dokončena realizace výměny konstrukce střechy a rovněž dojde k finalizaci střešní krytiny v sekci 1. Po dokončení střešní krytiny dojde k demontáži lešení na ulici poštovská. Po dokončení této etapy začne stejný postup v sekci 2. Rovněž bude probíhat snížení konstrukce stropu mezi 4.NP a 5.NP v sekci 1, dojde tedy ke snížení nosných trámů stropu do nové nivelety a tím vznikne nová nosná konstrukce podlahy. Ve 4.NP probíhá realizace mezibytových a bytových příček, které tvoří nové bytové jednotky. Dále ve 4.NP probíhá realizace nových páteřních rozvodů pro 4.NP a 5.NP.

Níže zasíláme rozpis prací.

4.NP

 • Provádění SDK příček – sekce 2
 • Montáž páteřních rozvodů vody v chodbách – sekce 1 a 2
 • Demontáž stávajících rozvodů ÚT sekce 1,2,3,4,5
 • Vysekávání kapes do obvodového zdiva pro snížení stropních trámů – sekce 1 (v určených hodinách)
 • Montáž průvlaku u hlavního schodiště a vybourání příčky – sekce 5 
 • Odvoz vybouraných hmot – sekce 1, 5

 

3.NP

 • Provádění stoupacího potrubí sekce 5 – WC u hlavního schodiště
 • Provádění svodného potrubí kanalizace – uzel u zadního schodiště a sekce N

 

5.NP

 • zesilování plných vazeb ocel. příložkami – sekce 4,5
 • Montáž sloupů vysílače CETIN
 • Snižování stropních trámů – sekce 1

 

Střecha:

 • Návoz materiálu do půdního prostoru 
 • Demontáž a montáž střešního pláště, montáž střešních oken – sekce 1, pole 10–14

 

Poznámka: Střecha se bude rozkrývat pouze v případě příznivého počasí.

 

Pěkný týden přeje tým RC.