Popis prací prováděných v období od 30.08.2021 do 12.09.2021

Následujícím období od 30.08.2021 do 12.9.2021 dojde k dopojení nově realizované kanalizace a rozvodů klimatizace ve 2.NP. Rovněž budou pokračovat práce s rekonstrukcí střechy a to realizace střešní krytiny a montáž konstrukce krovu a střešní fólie. Dojde ke snížení zbylé části stropních trámů včetně přepojení ztužujících táhel objektu. Ve 4.NP dojde k realizaci páteřních rozvodů sítí a dokončení SDK. Níže zasíláme podrobný popis. 

4.NP

 • Hrubé rozvody NN a vody v příčkách – sekce 2,3, 4, 5
 • Montáž zvukové izolace  a záklop desek z rubové strany  SDK příček – sekce 2,3,4
 • Tmelení SDK desek dvojitých příček – sekce 2,3
 • Bourání stávajících příček a podlah – sekce 1

 2.NP

 • Ležaté potrubí kanalizace  — bývalé kanceláře Via Salve
 • Dopojení stoupacích větví kanalizace do 1.PP — sekce 3 Via Salve, sekce 2 IBA, NK Langa

1.a 2.NP

 • Ležaté potrubí kanalizace  —  rozvodna
 • Montáž páteřních rozvodů chladiva  a vybavení strojovny – prostor CETIN 

5.NP

 • Snižování stropních trámů  — sekce 1 od 5.08 po 5.02
 • Přepojování táhel v plných vazbách – sekce 1 od 5.07 po 5.02

Střecha

 • Osazování odvětrávacích hlavic VZT a kanalizace – sekce A2 vnitroblok
 • Montáž plechů COMAX — sekce A1, A2, A5, sekce 2
 • Práce na demontáži a montáži krovu, montáž difuzní folie  – sekce 2

Fasáda

 • Fasádní nátěr  – sekce A2
 • Práce na fasádě – sekce A3