Popis prací prováděných v období od 28.06.2021 do 04.07.2021

V týdnu od 28.06.2021 do 04.07.2021 budou pokračovat práce spojené s rekonstrukcí střechy v dalších sekcích. V části podél ulice Poštovské směrem do vnitrobloku bude probíhat realizace krytiny střechy. V sekci 2 viz přiložený plánek objektu bude realizována výměna dřevěných prvků krovu a osazování nových střešních oken. Současně s probíhající realizací střechy dochází ke statickému zajištění pomocí ocelových prvků – příložkování stávajících plných vazeb krovu a jejich podepření sloupky a přepojování ztužujících táhel. V 5. patře dojde ke snižování stávajících nosných konstrukcí podlahy do nové nivelety. Ve 4.NP pokračuje montáž nových páteřních rozvodů vody a chladiva pro nové prostory. V prostorách atria pokračuje oprava fasády.

Níže zasíláme soupis prací na příští týden.

4.NP:

 • Montáž páteřních rozvodů vody v chodbách – sekce 2,3,4,5
 • Montáž páteřních rozvodů chladiva – sekce 2,4,5
 • Vysekávání kapes do obvodového zdiva pro snížení stropních trámů – sekce 1 (v určených hodinách)
 • Hrubé rozvody NN a vody v příčkách – sekce 2,3,4,5

3.NP:

 • Dokončení svodného potrubí kanalizace (podvěs) – sekce 2
 • Úpravy ÚT v podhledech, osazení odvzdušňovacích hlavic – sekce 1,2
 • Zapravení stoupacího vedení kanalizace WC vedle hlavního schodiště

5.NP:

 • Snižování stropních trámů – sekce 1
 • Osazování nosných sloupků v plných vazbách
 • Přepojování táhel v plných vazbách

Střecha:

 • Osazování odvětrávacích hlavic VZT a kanalizace – sekce 1 vnitroblok
 • Montáž plechů COMAX – sekce 1 vnitroblok
 • Osazování střešních oken – sekce 5
 • Práce na demontáži a montáži krovu – sekce 2 

 Montáž lešení – sekce 5 vnitroblok A5 a sekce 2 (Jánská)

Fasáda:

 • Práce na omítkách, potažení MK1, oprava okenních šambrán – sekce A1, A2

Poznámka: Střecha se bude rozkrývat pouze v případě příznivého počasí.