Popis prací prováděných v období od 26.4.2021 do 2.5.2021

​V období od 26.04.2021 do 02.05.2021 budou nadále pokračovat práce spojené s rekonstrukcí střechy. Dojde k postupnému odstraňování stávající střešní skladby a ke kompletnímu nahrazení nové střešní skladby včetně krokví. Střecha je nahrazována po částech. Kontinuálně budou pokračovat práce na statickém zesílení stávajících plných vazeb krovu a jejich sanace. Ve 4.NP bude pokračovat úprava podkladní vrstvy pro nové konstrukční vrstvy podlahy. V 5.NP bude probíhat hřebíkování spřažené železobetonové desky v sekci 2**. Kontinuálně bude probíhat odvoz suti a vybouraných hmot.

Níže zasíláme soupis prací na příští týden.

4.NP:

  • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 2 

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

  • Osazování ocelových nosníků I200 pro stožáry CETIN – sekce1 

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase 

  • Odvážení vybouraných hmot podlah – sekce 1,2, N 

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

5.NP:

  • Osazování ocelových nosníků tvaru L na ztužení vazných trámů – sekce 1 

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Ztužení nosných prvků plných vazeb Věže č.2 – sekce 2 

       T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Osazování podpěr plných vazeb – ocelové sloupky – sekce 2 

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Záklop podlah a hřebíkování spřažené železobetonové desky – sekce 2 

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

Střecha:

  • Návoz materiálu do půdního prostoru 

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Demontáž a montáž střešního pláště – sekce 1, pole 1–4                                                              

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch – pouze v případě

Poznámka: Střecha se bude rozkrývat pouze v případě příznivého počasí