Popis prací prováděných v období od 17.05.2021 do 23.05.2021

V týdnu od 17.05.2021 do 23.05.2021 budou nadále probíhat práce spojené s rekonstrukcí střechy v sekci 1. Jedná se o zpevnění stávajících konstrukcí krovu a výměnu nových krokví. Práce budou probíhat v návaznosti na počasí. V 5.NP v sekci 2 proběhne betonáž podlah. V sekci 1 ve 4.NP probíhá úprava stávající hrubé podlahy do nové nivelety úprava podsypu. Dále v tomto patře již v sekci 3 vznikají nové příčky a tím pádem se tvoří stěny prvních bytových jednotek.

Níže zasíláme soupis prací.

4.NP:

 • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 1, užší trakt 
 • Osazování ocelových nosníků U200 pro stožáry CETIN – sekce1 
 • Provádění SDK příček – sekce 3,4,5                                                                                                      
 • Odvážení vybouraných hmot podlah – sekce 1,2, N 

3.NP:

 • Provádění svodného potrubí kanalizace – sekce 3,4,5            

 T: bourací práce se budou provádět v SO 15.5., výměna stoupacího vedení v SO 15.5.

 • Provádění svodného potrubí sekce 1,2                               

 T: 17.5–20.5.

5.NP:

 • Osazování podpěr plných vazeb – ocelové sloupky – sekce 2, Věž.č.2                                       
 • Sádrokartony pro CETIN a rozvodnu NN v sekci V 
 • Betonáž spřažené ŽB desky – sekce 2 
 • Odvážení vybouraných hmot podlah – sekce 1,2, N 

Střecha:

 • Návoz materiálu do půdního prostoru 
 • Demontáž a montáž střešního pláště – sekce 1, pole 9–12

Poznámka: Střecha se bude rozkrývat pouze v případě příznivého počasí.