Popis prací prováděných v období od 15.07.2021 do 22.07.2021

V týdnu od 19.07.2021 do 25.07.2021 budou nadále pokračovat práce spojené s rekonstrukcí střechy. V současné době probíhá v sekci 2 kompletní výměna konstrukce střechy včetně skladby střešního pláště. V sekci 4 probíhá osazování střešních oken. V sekci 1 probíhá snižování stávajících stropních trámů do nové nivelety, včetně přepojování ztužujících táhel do nové pozice. V části, kde již jsou trámy v nové niveletě bude probíhat hřebíkování pro spřaženou betonovou stropní desku. V tomto týdnu také dojde k demontáži zbytku lešení na ulici Poštovská a proběhne montáž lešení na ulici Jánská.  

4.NP:

 • Montáž páteřních rozvodů chladiva — sekce 4,5
 • Vysekávání kapes do obvodového zdiva pro snížení stropních trámů – sekce 1 (v určených hodinách)
 • Hrubé rozvody NN a vody v příčkách – sekce 2,3,4,5
 • Montáž zvukové izolace do SDK příček – sekce 2,3,4

5.NP:

 • Snižování stropních trámů — sekce 1 od 5.08 po 5.05
 • Hřebíkování pro spřaženou ŽB desku — sekce 1 od 5.13 po 5.08
 • Přepojování táhel v plných vazbách od 5.07 po 5.06 

Střecha:

 • Osazování odvětrávacích hlavic VZT a kanalizace – sekce B1 vnitroblok
 • Montáž plechů COMAX — sekce A1 
 • Osazování střešních oken – sekce 4
 • Práce na demontáži a montáži krovu, montáž difuzní folie – sekce 2

 Montáž lešení  — sekce 2 (Jánská), demontáž zbytku lešení sekce 1

Fasáda:

 • Práce na omítkách, potažení MK2, penetrace pod fasádní nátěr – sekce A1, A2