Popis prací prováděných v období od 12.4 do 18.4

V týdnu od 12.04 do 18.04. budou pokračovat práce spojené se statickým zajištěním objektu a nadále bude probíhat přepojování ztužujících táhel do nových pozic, sanace stávajícího krovu, včetně statického vyztužení pomocí úhelníků a jejich podepření. V tomto týdnu rovněž proběhne návoz materiálů pro konstrukci střechy. V prostoru dvoru přibude nový stavební výtah pro potřebu rekonstrukce střechy. Na ulici Poštovská bude dokončeno lešení, včetně jeho zabezpečení. Ve 4.NP bude pokračovat postupné odvážení suti a realizace podkladu pod budoucí dělící příčky. 

Níže zasíláme rozpis prací. 

4.NP:

  • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 5, 2 a Věž                                  

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

  • Odvážení vybouraných hmot podlah – sekce 5, N                                                                                  

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

5.NP:

  • Osazování ocelových nosníků tvaru L na ztužení vazných trámů – sekce 1                             

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Sanace plných vazeb – nátěr Bochemitem – sekce 3                                                                      

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Přepojování táhel a ztužujících prvků plných vazeb – sekce 2                                                    

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Osazování podpěr plných vazeb – ocelové sloupky – sekce 2                                                     

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

Střecha:

  • Montáž mobilního výtahu GEDA                                                                                                           

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Návoz materiálu do půdního prostoru                                                                                                 

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch