Popis prací prováděných v období od 10.05.2021 do 16.05.2021

V týdnu od 10.05.2021 do 16.05.2021 bude probíhat montáž zbylé části lešení na ulici Poštovská, které bude dostavěno až do konce objektu. V 5.NP se zahájí betonáž podlah v sekci 2**. Z důvodu betonáže bude v prostorách atria umístěno čerpadlo pro transport betonové směsi do 5.NP. Nadále bude pokračovat rekonstrukce střechy v sekci 1* a statické zajištění stávajícího krovu v části věže, kde dochází k příložkování stávajících konstrukcí a spojů krovů. Ve 4.NP v sekci 3,4 a 5** probíhá realizace nových nenosných příček, čímž vzniká nové členění budoucího prostoru.

 

Níže zasíláme soupis prací na příští týden.

4.NP:

 • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 1, užší trakt

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

 • Osazování ocelových nosníků U200 pro stožáry CETIN – sekce1

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

 • Provádění SDK příček – sekce 3,4,5

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Prostupy pro kanalizaci do 3.NP – sekce 3,4,5

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

 • Odvážení vybouraných hmot podlah – sekce 1,2,N

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

3.NP:

 • Provádění svodného potrubí kanalizace – sekce 3,4,5

T: bourací práce se budou provádět v SO 8.5., výměna stoupacího vedení v SO 15.5., termín provádění celé sekce 8.5–16.5.

5.NP:

 • Osazování ocel. nosníků L ztužení vazných trámů – sekce 1 (okolo býv.CETIN)

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Ztužení nosných prvků plných vazeb Věže č.2 – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Vybourání nosné zdi pod plnou vazbou Věže č.2 – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Osazování podpěr plných vazeb – ocelové sloupky – sekce 2, Věž.č.2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Sádrokartony pro CETIN a rozvodnu NN v sekci V

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • DMT vysílačů CETIN a rozvodny – sekce 1

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

 • Montáž lešení ulice Poštovská

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Záklop podlah a hřebíkování spřažené ŽB desky – sekce 2

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

 • Betonáž spřažené ŽB desky – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Odvážení vybouraných hmot podlah – sekce 1,2,N

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

Střecha:

 • Návoz materiálu do půdního prostoru

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Demontáž a montáž střešního pláště – sekce 1, pole 4–8

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch – pouze v případě

Poznámka: Střecha se bude rozkrývat pouze v případě příznivého počasí

Pěkný týden přeje tým RC.