Popis prací prováděných v období od 09.08.2021 do 15.08.2021

V týdnu od od 09.08.2021 do 15.08.2021 bude probíhat snižování stropních trámů 5.NP v sekci 1 do nové nivelety. Současně se snižování stropních trámů dojde k přepojování ztužujících táhel. V sekci 1 dojde k betonáži spřažené železobetonové desky tvořící podlahu v 5NP. I nadále bude pokračovat rekonstrukce střechy spočívající ve výměně nosných prvků krovu za nové, realizace nové hydroizolační vrstvy střechy a střešních oken. Ve 4.NP bude probíhat realizace sádrokartonových příček včetně rozvodů vody a NN. Dále v tomto patře dojde k vybourání posledních původních příček. V atriu dojde k rozšíření lešení na další stěnu z důvodu opravy fasády.

Níže zasíláme podrobný popis.

4.NP:

 • Hrubé rozvody NN a vody v příčkách – sekce 2,3
 • Montáž zvukové izolace  a záklop desek z rubové strany  SDK příček – sekce 2,3,4
 • Tmelení SDK desek dvojitých příček – sekce 2,3
 • Bourání stávajících příček a podlah – sekce 1

 2.NP:

 • Ležaté potrubí kanalizace  — bývalé kanceláře Via Salve 

1.a 2.NP:

 • Ležaté potrubí kanalizace  —  rozvodna
 • Montáž páteřních rozvodů chladiva 

5.NP:

 • Snižování stropních trámů  — sekce 1 od 5.08 po 5.02
 • Snižování stropních trámů  — sekce 1 od 5.08 po 5.02
 • Přepojování táhel v plných vazbách – sekce 1 od 5.07 po 5.02

Střecha:

 • Osazování odvětrávacích hlavic VZT a kanalizace – sekce A1 vnitroblok
 • Montáž plechů COMAX — sekce A1, A2, 2
 • Osazování střešních oken – sekce 4,2
 • Práce na demontáži a montáži krovu, montáž difuzní folie  – sekce 2 
 • Montáž lešení  — vnitroblok A3 

Fasáda: 

 • Fasádní nátěr  – sekce A2
 • Práce na fasádě – sekce A3