Popis prací prováděných v období od 03.5.2021 do 09.5.2021

V týdnu od 03.05.2021 do 09.05.2021 budou probíhat přípravné práce pro betonáž spřažené železobetonové hřebíkové desky v sekci 2. Nadále bude probíhat rekonstrukce střechy objektu v sekci 1. Ve 4.NP se pomalu dokončuje úprava stávající podlahy a tím dojde k zahájení prací na nových vrstvách podlah. V sekci V dojde ke statickému zajištění stávající konstrukce krovu a k odbourání zbylých částí stěn.

Níže zasíláme soupis prací na příští týden.

4.NP:

  • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 2

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

  • Odvážení vybouraných hmot podlah – sekce 1,2, N

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

5.NP:

  • Osazování ocelových nosníků tvaru L na ztužení vazných trámů – sekce 1

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Ztužení nosných prvků plných vazeb Věže č.2 – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Osazování podpěr plných vazeb – ocelové sloupky – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Záklop podlah a hřebíkování spřažené ŽB desky – sekce 2

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

Střecha:

  • Demontáž a montáž střešního pláště – sekce 1, pole 4–8

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch – pouze v případě

Poznámka: Střecha se bude rozkrývat pouze v případě příznivého počasí.

Pěkný týden přeje tým RC.