Popis prací prováděných v období od 5.4.2021 do 12.4.2021

Vážení nájemníci,

v uplynulém týdnu byla dokončená betonáž spřažené železobetonové desky v sekci 3,4,5 a ve věži objektu. Následující týden, tj. od 05.04.2021 do 12.04.2021 budou probíhat převážně práce spojené se statickým zajištěním objektu. Jedná se o zesilování stávajících plných vazeb krovu pomocí ocelových úhelníků a následná sanace stávajícího krovu, přepojování ocelových táhel, které zajišťují stažení objektu do nových pozic. Pro vybudování nové infrastruktury společnosti Cetin budou osazené podpůrné konstrukce pro nové anténní stožáry. Rovněž v tomto týdnu budou probíhat přípravné práce pro zahájení další velké etapy rekonstrukce a tím je kompletní rekonstrukce střechy z tohoto důvodu se na ulici Poštovská objeví lešení. Níže zasíláme rozpis prací.

4.NP:

  • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 4, 5

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

  • Odvážení vybouraných hmot podlah – sekce 4,5,N

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Osazení i profilů sekce 5

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 – 18:00)

 

5.NP:

  • Osazování ocelových nosníků tvaru L na ztužení vazných trámů – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Osazování ocelových nosníků tvaru L na ztužení vazných trámů – sekce 1

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Sanace plných vazeb – nátěr Bochemitem – sekce 3,4,5

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Přepojování táhel a ztužujících prvků plných vazeb – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Osazování podpěr plných vazeb – ocelové sloupky – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 

Dvůr Atrium A:

  • Zhotovení ochranné stříšky u vstupu do recepce

T: pondělí 5.4. po celý den – běžný stavební ruch

Děkujeme za pochopení a pěkný týden přeje tým RC

* Vymezené hodiny – jedná se o časové rozmezí v pracovní době od 6:00 do 9:00 a 14:00 do 20:00

** Objekt je rozdělen na jednotlivé sekce, viz přiložený plánek.