Popis prací prováděných v období od 23.02.2021 do 2.03.2021

V průběhu týdne od 23.2. do 2.3.2021 budou pokračovat stavební práce při rekonstrukci střechy a posledního patra objektu CENTRAL Brno. Všechny hlučná práce jsou naplánovány na víkend, případně odpolední hodiny. Až na drobné výjimky by tedy návštěvníci a uživatelé prostor neměli být pracemi rušeni. Pokračuje také průběžné uklízení všech vnitřních prostor ve zvýšené četnosti tak, aby v prostorách mimo stavbu nezatěžoval prach. 

Popis prací

Pro zajímavost přinášíme detailní popis úkolů, které nás čekají v uvedeném období:

  • V průběhu celého týdne dojde v části objektu, který přiléhá k ulici Jánská, ke snižování stávající nosné konstrukce stropu mezi 4.NP a 5.NP do nové výškové polohy.
  • Začátkem týdne (út – st) bude doplněn horní záklop podlahy ve 4.NP po realizovaných sondách a bude vybourán otvor v nosné zdi v prostoru hlavního schodiště.
  • Souběžně s výše uvedenými pracemi bude provedeno zazdívání otvorů a omítání zdiva v objektu prostoru ulice Jánská a Poštovská
  • V průběhu týdne bude postupně prováděno bourání stávajících komínových těles a středního zdiva v prostoru ulice Jánská
  • Souběžně bude prováděno srovnávání stropních trámů jejich sanace a následná úprava horního záklopu podlahy v 5.NP.
  • Také budou probíhat přípravné práce pro realizaci spřažené železobetonové desky, jedná se o hřebíkování, bez zvýšené hlučnosti v rámci objektu.

Obecné

V průběhu celého týdne bude vyvážena stavební suť ze 4.NP a 5.NP pomocí venkovních výtahů. Pokud se budete muset pohybovat v atriu objektu, dbejte prosím zvýšení opatrnosti.

Pěkný týden přeje tým RC

 

V následujících dvou týdnech (25.1.-5.2.2021) dojde ve 4.NP a 5.NP dalším bouracím pracím. Vyvarujte se prosím zejména pohybu v pátém patře, kde bude probíhat odstranění nášlapné vrstvy stávajících podlah.

V průběhu následujících dvou týdnů (11.1.-22.1.2021) se bude v objektu pokračovat v bouracích pracích ve 4.NP, a nově i v 5.NP. V obou patrech dojde k obnažení nosné konstrukce, což bude doprovázet zvýšený pohyb dělníků a prašnosti, žádáme proto nájemníky, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Během následujících dvou týdnů (v období 14.12.-23.12.2020) budou dělníci pokračovat v bouracích pracích ve 4.NP, a to stále v obou křídlech budovy. V 5.NP dojde k úpravě nákladového prostoru a v celém objektu se nadále budou pohybovat dělníci vyvážející vybouraný materiál.

V tomto týdnu bude (7.12.-11.12.2020) bude zprovozněný staveništní výtah č. 2 u zadního vchodu, dále budou dělníci pokračovat v bouracích pracích ve 4.NP, a to v obou křídlech budovy. V rámci 5.NP zatím dojde jen k ověření skladeb podlah, bourací práce zde zatím probíhat nebudou. V celém objektu se nadále budou pohybovat dělníci vyvážející vybouraný materiál.

V následujícím týdnu (od 7.12.-11.12.2020) budou pokračovat bourací práce a začne se s montáží staveništního výtahu ve směru Centrum.

V pondělí 30.11.2020 proběhne v objektu montáž staveništního výtahu ve směru Poštovská, spolu s tím dojde k montáži zařízení staveniště a ochrany proti prachu na schodištích. Ve středu 2.12.2020 pak dojde k zahájení samotných bouracích prací, prosíme proto nájemníky, aby dbali zvýšené opatrnosti.

23.11.2020 došlo k předání staveniště společnosti KOMFORT a.s., čímž oficiálně započaly stavební práce. Již v  průběhu tohoto týdne se po objektu začnou pohybovat stavební dělníci a dojde k instalaci stavebních výtahů v prostoru dvoru.