Popis prací prováděných v období od 22.3.2021 do 29.3.2021

V průběhu týdne od 22.3.2021 do 29.3.2021 proběhne betonáž nové podlahy mezi 4.NP a 5.NP v sekci 3, 4, 5**, čímž vznikne nová pochozí vrstva mezi těmito patry. Rovněž bude probíhat pokračování s přípravou pro betonáž dalších sekcí objektu, tudíž hřebíkování spřažené železobetonové desky a navrtávání trnů do obvodového zdiva pro ztužení celého objektu. V souvislosti s betonováním stropů bude v atriu umístěno čerpadlo pro transport betonové směsi do 5. patra. V prostoru vnitřního atria bude zvýšena hladina zvuku spojena s chodem čerpadla. Veškeré hlučné práce i nadále budou probíhat ve vymezených hodinách*. Níže zasíláme podrobnější popis prací na příští týden.

 

4.NP:

  • Hřebíkování, osazování kotevních prutů a pokládka svařovaných sítí – Věž

T: do 23.3. – vrtání do zdí bude prováděno ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 -18:00hodin)

  • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 3, 4, 5

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

  • Odvážení vybouraných hmot – sekce 2, 4, 5

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Podchycení klenby v prostoru WC u hlavního schodiště a osazení i profilů

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 -18:00hodin)

  • Bourání kapes do zdiva sekce 2 a sekce 1 Poštovská (úsek od věže 4.10 – 4.05)

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 -18:00hodin)

 

5.NP:

  • Pokládka svařovaných sítí – sekce 3, 4, 5 + Věž

T: do 23.3., po celý den – běžný stavební ruch

  • Betonáž spřažené ŽB desky sekce 3, 4, 5 + Věž

T: od pondělí 22.3. po celý den – běžný stavební ruch mimo ST 24.3. (omezení provozu)

  • Osazování ocelových nosníků tvaru L na ztužení vazných trámů – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Přepojování táhel a ztužujících prvků plných vazeb – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 

Děkujeme za pochopení a pěkný týden přeje tým RC

* Vymezené hodiny – jedná se o časové rozmezí v pracovní době od 6:00 do 9:00 a 14:00 do 20:00

** Objekt je rozdělen na jednotlivé sekce, viz přiložený plánek.