Popis prací prováděných v období od 2.03.2021 do 8.03.2021

V průběhu týdne od 2.3. do 8.3.2021 budou stavební práce probíhající na objektu CENTRAL Brno navazovat na práce z předcházejícího týdne a zároveň se nově začne s hřebíkováním spřažené železobetonové desky v 5.NP. Hlučné práce, které jsou potřebné pro dokončení části díla, budou realizovány o víkendu nebo ve vymezených hodinách, jedná se o časové rozmezí v pracovní dny od 6:00 do 9:00 a od 14:00 do 20:00. Nově byl na zadním schodišti zřízen prachový tunel do 5.NP, aby došlo ke snížení prašnosti v objektu.

 

4.NP

  • V průběhu týdne v části objektu přilehlém k ulici Jánská k pokračování snižování nosných trámů do nové polohy, jedná se o nosnou konstrukci stropu mezi 4.NP a 5.NP
  • V ranních a odpoledních hodinách, tj. od 6:00 do 9:00 a od 14:00 do 20:00 bude probíhat vysekávání kapes pro uložení nosných trámů. Při provádění těchto prací dojde ke zvýšení hlučnosti ze stavby.
  • Ve čtvrtek a pátek tj. 4.3.2021 a 5.3.2021 dojde ve vymezených hodinách* k vybourání otvorů v nosné stěně ve 4.NP u hlavního výtahu a k doplnění dřevěného záklopu podlahy v sekci 3**. Jedná se o značně hlučné práce.

 

5.NP

  •  V průběhu celého týdne dojde k sanaci a ošetřování stávajících dřevěných nosných trámů podlahy v sekci* 4 a 5 a následně ke zpětnému záklopu.
  •  Zahájení hřebíkování spřažené železobetonové desky v sekci** 3,4 a části sekce** 2 u zadního schodiště.
  •  V sekci** 2,4 a 5 dojde ve vymezených hodinách* k vysekávání kapes pro uložení nosných trámů.
  •  V sekci** 1 ve vyhrazených hodinách* dojde k odbourávání starých stávajících komínových těles.

Obecné

V průběhu týdne bude dále kontinuálně odvážena stavební suť ze 4.NP a 5.NP pomocí venkovních výtahů do atria objektu. 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Pěkný týden přeje tým RC

* Vymezené hodiny – jedná se o časové rozmezí v pracovní době od 6:00 do 9:00 a 14:00 do 20:00
** Objekt je rozdělen na jednotlivé sekce, viz přiložený plánek.