Vážení nájemci, obchodní partneři, 

rádi bychom Vás informovali, že po náročných přípravách se společnost RC rozhodla zrekonstruovat objekt Poštovská 3. Práce budou zahrnovat výměnu střechy a modernizaci 4 NP s cílem zachránit historickou budovu v centru města. Stavební práce na objektu provádí renomovaná brněnská stavební společnost KOMFORT a.s., která má s podobnými projekty bohaté zkušenosti a je zárukou hladkého průběhu rekonstrukce. O probíhajících pracích na objektu Vás budeme každý týden informovat prostřednictvím tohoto webu, kde zároveň najdete případná omezení provozu, která by se Vás mohla týkat.

Děkujeme za pochopení.

Za společnost RC, Jiří Sedlář

RC-logo

RC Europe
Ing. Jiří Sedlář
Construction Department

mobil:  +420 727 839 945
e-mail:  sedlar@rceurope.com
adresa: Nádražní 238/7, 682 01 Vyškov
www.rceurope.cz

AKTUALITY

Popis prací prováděných v období od 2.03.2021 do 8.03.2021

Obecné

V průběhu týdne od 2.3. do 8.3.2021 budou stavební práce probíhající na objektu CENTRAL Brno navazovat na práce z předcházejícího týdne a zároveň se nově začne s hřebíkováním spřažené železobetonové desky v 5.NP. Hlučné práce, které jsou potřebné pro dokončení části díla, budou realizovány o víkendu nebo ve vymezených hodinách, jedná se o časové rozmezí v pracovní dny od 6:00 do 9:00 a od 14:00 do 20:00. Nově byl na zadním schodišti zřízen prachový tunel do 5.NP, aby došlo ke snížení prašnosti v objektu.

Popis prací

Pro podrobný přehled uvádíme popis prací, které nás čekají v dalším týdnu:

4.NP

 • V průběhu týdne v části objektu přilehlém k ulici Jánská k pokračování snižování nosných trámů do nové polohy, jedná se o nosnou konstrukci stropu mezi 4.NP a 5.NP
 • V ranních a odpoledních hodinách, tj. od 6:00 do 9:00 a od 14:00 do 20:00 bude probíhat vysekávání kapes pro uložení nosných trámů. Při provádění těchto prací dojde ke zvýšení hlučnosti ze stavby.
 • Ve čtvrtek a pátek tj. 4.3.2021 a 5.3.2021 dojde ve vymezených hodinách* k vybourání otvorů v nosné stěně ve 4.NP u hlavního výtahu a k doplnění dřevěného záklopu podlahy v sekci 3**. Jedná se o značně hlučné práce.

5.NP

 •  V průběhu celého týdne dojde k sanaci a ošetřování stávajících dřevěných nosných trámů podlahy v sekci* 4 a 5 a následně ke zpětnému záklopu.
 •  Zahájení hřebíkování spřažené železobetonové desky v sekci** 3,4 a části sekce** 2 u zadního schodiště.
 •  V sekci** 2,4 a 5 dojde ve vymezených hodinách* k vysekávání kapes pro uložení nosných trámů.
 •  V sekci** 1 ve vyhrazených hodinách* dojde k odbourávání starých stávajících komínových těles.

Obecné

V průběhu týdne bude dále kontinuálně odvážena stavební suť ze 4.NP a 5.NP pomocí venkovních výtahů do atria objektu. 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Pěkný týden přeje tým RC

* Vymezené hodiny – jedná se o časové rozmezí v pracovní době od 6:00 do 9:00 a 14:00 do 20:00
** Objekt je rozdělen na jednotlivé sekce, viz přiložený plánek.

Popis prací prováděných v období od 23.02.2021 do 2.03.2021

Obecné

V průběhu týdne od 23.2. do 2.3.2021 budou pokračovat stavební práce při rekonstrukci střechy a posledního patra objektu CENTRAL Brno. Všechny hlučná práce jsou naplánovány na víkend, případně odpolední hodiny. Až na drobné výjimky by tedy návštěvníci a uživatelé prostor neměli být pracemi rušeni. Pokračuje také průběžné uklízení všech vnitřních prostor ve zvýšené četnosti tak, aby v prostorách mimo stavbu nezatěžoval prach. 

Popis prací

Pro zajímavost přinášíme detailní popis úkolů, které nás čekají v uvedeném období:

 • V průběhu celého týdne dojde v části objektu, který přiléhá k ulici Jánská, ke snižování stávající nosné konstrukce stropu mezi 4.NP a 5.NP do nové výškové polohy.
 • Začátkem týdne (út – st) bude doplněn horní záklop podlahy ve 4.NP po realizovaných sondách a bude vybourán otvor v nosné zdi v prostoru hlavního schodiště.
 • Souběžně s výše uvedenými pracemi bude provedeno zazdívání otvorů a omítání zdiva v objektu prostoru ulice Jánská a Poštovská
 • V průběhu týdne bude postupně prováděno bourání stávajících komínových těles a středního zdiva v prostoru ulice Jánská
 • Souběžně bude prováděno srovnávání stropních trámů jejich sanace a následná úprava horního záklopu podlahy v 5.NP.
 • Také budou probíhat přípravné práce pro realizaci spřažené železobetonové desky, jedná se o hřebíkování, bez zvýšené hlučnosti v rámci objektu.

Obecné

V průběhu celého týdne bude vyvážena stavební suť ze 4.NP a 5.NP pomocí venkovních výtahů. Pokud se budete muset pohybovat v atriu objektu, dbejte prosím zvýšení opatrnosti.

Pěkný týden přeje tým RC

V následujících dvou týdnech (25.1.-5.2.2021) dojde ve 4.NP a 5.NP dalším bouracím pracem. Vyvarujte se prosím zejména pohybu v pátém patře, kde bude probíhat odstranění nášlapné vrstvy stávajících podlah.

V průběhu následujících dvou týdnů (11.1.-22.1.2021) se bude v objektu pokračovat v bouracích pracích ve 4.NP, a nově i v 5.NP. V obou patrech dojde k obnažení nosné konstrukce, což bude doprovázet zvýšený pohyb dělníků a prašnosti, žádáme proto nájemníky, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Během následujících dvou týdnů (v období 14.12.-23.12.2020) budou dělníci pokračovat v bouracích pracích ve 4.NP, a to stále v obou křídlech budovy. V 5.NP dojde k úpravě nákladového prostoru a v celém objektu se nadále budou pohybovat dělníci vyvážející vybouraný materiál.

V tomto týdnu bude (7.12.-11.12.2020) bude zprovozněný staveništní výtah č. 2 u zadního vchodu, dále budou dělníci pokračovat v bouracích pracích ve 4.NP, a to v obou křídlech budovy. V rámci 5.NP zatím dojde jen k ověření skladeb podlah, bourací práce zde zatím probíhat nebudou. V celém objektu se nadále budou pohybovat dělníci vyvážející vybouraný materiál.

V následujícím týdnu (od 7.12.-11.12.2020) budou pokračovat bourací práce a začne se s montáží staveništního výtahu ve směru Centrum.

V pondělí 30.11.2020 proběhne v objektu montáž staveništního výtahu ve směru Poštovská, spolu s tím dojde k montáži zařízení staveniště a ochrany proti prachu na schodištích. Ve středu 2.12.2020 pak dojde k zahájení samotných bouracích prací, prosíme proto nájemníky, aby dbali zvýšené opatrnosti.

23.11.2020 došlo k předání staveniště společnosti KOMFORT a.s., čímž oficiálně započaly stavební práce. Již v  průběhu tohoto týdne se po objektu začnou pohybovat stavební dělníci a dojde k instalaci stavebních výtahů v prostoru dvoru.